Διαδικτυακό σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Διαδικτυακό σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» σε συνεργασία με το R.E.A.L. Science, παρουσιάζει Έλληνες που ζουν και εργάζονται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και εταιρείες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. [Δρ. Ποϊράζη – 14:53]

https://www.youtube.com/watch?v=ZIXbzKfcN5s&feature=emb_title