Συνέντευξη στη LiFO, 2014

  • Συνέντευξη στη LiFO, 2014

    -Τι χρειάζεται μια ομάδα επιστημόνων για να πετύχει;

    “Κύριο συστατικό της επιτυχίας είναι η σκληρή δουλειά, το πάθος για την έρευνα και η άψογη συνεργασία των μελών μιας ομάδας. Όλοι θα πρέπει να εργάζονται για ένα κοινό στόχο με μεράκι και υγιή συναγωνισμό, όχι ανταγωνισμό. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί σε σπουδαίες ανακαλύψεις!”