Σιγμα Live Cyprus, Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος