Βραδιά του Ερευνητή – 2019

Ανάρτηση του εργαστηρίου μας για τη Βραδιά του Ερευνητή – 2019.
Click to see the full poster.