Βραδιά Ερευνητή 2020

Σύντομη παρουσίαση της έρευνας που κάνουμε στο εργαστήριό μας για τη Βραδιά Ερευνητή 2020, που λόγω της Πανδημίας covid-19 δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στο ΙΤΕ.

Ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά το 2021 !!!