Βραβείο απο την Οργάνωση Νέων Επιστημόνων για τη Dr. Ποϊράζη